Onorariile se stabilesc de comun acord cu clientul, în funcţie de opţiunea şi posibilitatea acestuia.

Există mai multe tipuri de onorarii, în funcţie de complexitatea şi dificultatea cauzei, de natura acesteia şi de întinderea ei. Se poate opta pentru un onorariu fix, global, în care sunt incluse toate cheltuielile prevăzute cu ocazia unui litigiu, funcţie de natura acestuia.

De asemenea, există posibilitatea stabilirii unui abonament, această variantă fiind convenabilă mai ales clienţilor-persoane juridice.

Totodată, punem la dispoziţia clienţilor varianta combinată, formată dintr-un onorariu fix şi unul de succes, primul fiind reprezentat strict de cheltuielile ocazionate de rezolvarea litigiului în sine, iar al doilea reprezentând remuneraţia care va fi primită ca urmare a finalizării pozitive a litigiului.

În cazul în care în urma unei consultaţii juridice acordate la cabinetul nostru clientul decide semnarea unui contract de asistenţă juridică, valoarea consultaţiei va fi scăzută din onorariu.