Titularul cabinetului individual de avocatură este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 2002-2006, cursuri de zi.

În paralel, a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie din cadrul aceleiaşi Universităţi, absolvind specializarea “Filosofie şi Ştiinţe Politice” în anul 2007.

Pentru completarea şi aprofundarea studiilor juridice, în anul 2008 s-a înscris la cursurile de master ale Centrului de Studii Europene din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, obţinând diploma de master în domeniul “Drept European” cu nota maximă.

De asemenea, pe parcursul studiilor, a mai obţinut certificate de atestare lingvistică din partea Centrului Cultural Francez şi a Goethe Zentrum Iaşi, fiind vorbitor fluent de franceză şi germană.

Pasiunea pentru domeniul juridic s-a născut ca urmare a dorinţei de a consilia persoanele fizice sau juridice aflate în litigii de orice natură, în vederea găsirii unei soluţii optime şi a rezolvării în mod favorabil şi rapid a problemelor legate de acest domeniu.